Owady sanitarne :

Karaluchy, szkodliwość oraz zwalczanie

Prusaki – owady barwy żółtobrązowej, złotej. Osiągają długość swego ciała do 15 cm, posiadają dwie pary skrzydeł. Stopy prusaków wyposażone są w przylgi i pazury, dzięki którym potrafią przemieszczać się po pionowych powierzchniach. Występują w ciepłych pomieszczeniach, swoją aktywność wykazują nocą, wciągu dnia chowają się w szczelinach, zakamarkach w pobliżu wody oraz żywności. Samica prusaka formuje od 3 do 5 kokonów, z każdego kokonu wylęga się do 40 larw. Prusaki zanieczyszczają produkty spożywcze odchodami, wylinkami, pleśniami oraz bakteriami. Odgrywają bardzo ważną rolę w przenoszeniu chorób bakteryjnych i wirusowych.

Karaluch wschodni-ciemnobrązowy insekt osiągający swą długość od 18 do 30 mm. Karaluchy są szkodnikami wszystkożernymi, swą aktywną wykazują nocą, poruszają się po powierzchniach płaskich, mają trudności w pokonaniu powierzchni pionowych. Samice składają od 3 do 5 kokonów, z każdego rozwija się od 12 do 18 larw. Na ich obecność wskazują pozostałości pancerzy chitynowych, kokon, odchody oraz nieprzyjemny zapach w przypadku duże ilości zasiedlającej dane miejsce. Szkodliwość , jak również przenoszenie chorób wirusowych oraz bakteryjnych wygląda podobnie jak w przypadku prusaków.

Karaczan amerykański – zwany przybyszką, swoje rozmiary osiąga do 35mm, a czasami nawet do 50 mm . Karaczany są ubarwione czerwonobrązowo z elementami rdzawo żółtymi . Insekty te preferują miejsca do bytowania ciepłe i wilgotne. Aktywność wykazują w temperaturach od 21֗*C do 33*C. Żywią się resztkami produktów spożywczych, są aktywne nocą.

Zwalczanie prusaków, karaluchów czy karaczanów wygląda podobnie. Metody jakie stosujemy walce z tymi insektami : zamgławianie ULV, żelowanie, opryski grubokropliste lub pułapki klejowe.

Pluskwa domowa- insekty żywiące się krwią głównie człowieka lub zwierząt ciepłokrwistych. Osiąga długość od 4 do 6 mm oraz szerokość do 3 mm . Występuje głównie w mieszkaniach, domach, pokojach hotelowych. Jeden z najbardziej uciążliwych insektów w otoczeniu człowieka . Pluskwę zwalczamy metodami chemicznymi zamgławianie ULV oraz oprysk.

Mucha domowa – jej ciało osiąga długość od 7 do 9 mm, posiada jedną parę skrzydeł. Muchy lubią doświetlone, jasne miejsca. Występują bardzo licznie w bliskim sąsiedztwie żywności. Samice składają kilkaset jaj na żywności . Jaja są barwy kremowo-perłowej . Okres rozwoju muchy trwa koło 2 tygodni. Muchy zwalczamy zamgławianiem ULV, opryskami , preparatami w formie emulsji nanoszonej punktowo.

Osy – spotykane wszędzie, odżywiają się sokami drzew, nektarami kwiatów. Najczęściej zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie ludzi. Jedne z najbardziej jadowitych stawonogów w naszym otoczeniu. Podczas obrony gniazda mogą grupowo zaatakować , jedna robotnica może użądlić kilkukrotnie. Jad osy wprowadzony do organizmu człowieka, powoduje ból w miejscu użądlenia. Pojedyncze ukąszenie nie jest szkodliwe dla człowiek, zaś kilkukrotne może być niebezpieczne i wymagać interwencji medycznej. Likwidację oraz usuwanie gniazd os wykonujemy poprzez zdjęcie gniazda bądź użycie specjalistycznej chemii.

Szerszenie – występują głownie w pobliży terenów zamieszkałych przez ludzi. Jest największym owadem z grupy osowatych występujących na Europie Środkowej. Użądlenie przez szerszenia może być niebezpieczne dla osób uczulonych na jad insektów błonkoskrzydłych. Zwalczanie wygląda identycznie jak w przypadku os. Gniazda szerszeni likwidujemy, usuwamy zdejmując je bądź używając preparatów chemicznych.

Mrówka faraona – występuje w pomieszczeniach ciepłych, bez większych wahań temperatur. Dorosłe robotnice mają barwę rudą i długość ciała do 2,5mm . Samice są dużo większe od 3 do 4 mm z dużym kulistym odwłokiem. Samce całe czarne . Samica skład do 300 jaj . Mrówki faraona są wszystkożerne.

Owady magazynowe

Rybik cukrowy – insekty prowadzące nocny tryb życia, spotykane najczęściej nad ranem w łazienkach. Rybiki składają koło 100 jaj , owady dorosłe żyją kilka lat. Likwidacja, zwalczanie rybików odbywa się metodami chemicznymi.

Trojszyk ulec – barwa ciemno-brązowa , dorosły chrząszcz osiąga od 2 do 4mm. Samica trojszyka składa do 13 jaj dziennie przez okres kilku miesięcy. Są to owady wielożerne, żywią się mąką ,ziarnem, nasionami roślin. Zwalczanie trojszyka odbywa się metodami chemicznymi.

Mklik mączny – motyl posiada skrzydła o rozpiętości do 25 mm , długość ciała do 14 mm. Żerują na wszystkich produktach zbożowo-mącznych. Dezynsekcję tych owadów wykonujemy metodami chemicznymi, zamgławianie ULV lub oprysk .

Wołek zbożowy – osiąga długość do 5 mm . Głowę ma wydłużoną w kształcie ryjka jest koloru brązowo czarnego.

Gryzonie

Szczur wędrowny- średnio osiąga długość do 400 mm od czubka nosa do końca ogona. Samce są zwykle większe od samic. Zwalczanie metodami chemicznymi

Szczur śniady – nieco mniejszy od szczura wędrownego, długość osiąga do 23 cm, pysk ostro zakończony, duże uszy. Ubarwienie szaro-brązowe lub czarne.

Mysz domowa – smukłe ciało , głowa szeroka o zaostrzonym pysku. Grzbiet barwy szarej lub żółtawo-szarej, brzuch kremowy, białoszary. Samica rodzi od 4 do 6 razy ( nawet do 10) od 3 do 8 młodych.

Blog

Jakie owady najczęściej gryzą w wakacje?
Lato to sezon, który większość z nas kojarzy z przyjemnościami, ale ma także swoje mniej przyjemne strony – obecność owadów, które potrafią skutecznie zakłócić nasz wypoczynek. Dowiedz się, jakie insekty...
Jak skutecznie przygotować się do zamgławiania termicznego?
Zamgławianie termiczne to zaawansowana metoda dezynfekcji, wykorzystywana na zewnątrz do eliminacji różnych szkodników. Jest to doskonały sposób na pozbycie się komarów, much, muszek oraz innych nieproszonych gości, które mogą zakłócać...
Pluskwy w miejscach publicznych – czy metro i pociągi są ich siedliskiem?
Pluskwy, choć kojarzone głównie z prywatnymi przestrzeniami, takimi jak domy i hotele, mogą być również problemem w miejscach publicznych, w tym w metrze czy pociągach. W tym artykule rozwiewamy mity...